Shanghai Committee

Committee for ICSA Shanghai (Term 10/2013 to 10/2016)

Dejun Tang (Chair, Novartis, China, dejun.tang@novartis.com),

Zhi Geng (Peking University),

Chen Yao (Peking University),

Wei Yuan (Renmin University of China),

Qihua Wang (Chinese Academy of Sciences),

Guohua Zou (Chinese Academy of Sciences),

Hengjian Cui (Capital Normal University),

Zhaojun Wang (Nankai University),

Xiaolong Pu (East China Normal University),

Ming Zheng (Fudan University),

Subscribe to RSS - Shanghai Committee